Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är en del av Din planering och ledning av verksamheten men omfattar också en utveckling av företagets administration.

Planering

Företagets planerings- och uppföljningsrutiner följer en årlig cykel och ger Dig underlag för Dina taktiska överväganden från period till period. Budget på års- och månadsbasis ska tas fram men också andra nyckeltal som Du vill använda i Ditt ledningsarbete. Planeringen omfattar följande moment:

• Framtagning av underlag för budget
• Budgetering och periodisering

Uppföljning

Utfall för Dina uppföljningsperioder ska löpande samlas in och prognos för kommande perioder ska ställas. Uppföljningen omfattar följande moment:

• Avstämning mot budget
• Prognostisering
• Analys av resultatet

Initiering

Bokföringsåret inleds med en initiering som består av följande moment:

• Registrering av företagsdata
• Registrering av ingående balans
• Uppläggning och anpassning av kontoplan
• Uppläggning av Projekt- och objektidentiteter
• Uppläggning av Avdelningar och resultatenheter
• Upprätta öppningsbalansräkning

Löneadministration följer i stort bokföringsåret.
Initiering och avslut består av följande moment:

• Registrering av företagsdata
• Upprättande av personalregister
• Registrering av lönearter och förmånsparametrar
• Inläsning av aktuella uppgifter från Skatteverket
• Uttag av kontrolluppgifter
• Uttag av verifikat för bokföring
• Statistik till staten och berörda organisationer