Tjänster

Utifrån nedanstående tjänster och era behov, skapar vi er egen unika lösning

Bokföring, bokslut och deklaration

• Vi gör allt!
• Du gör det du önskar och vi gör resten
• Vi gör enbart bokslut, deklaration och årsredovisning

Löner och fakturor

• Digitalt och papperslöst

Planering- och uppföljning

  • Budget
  • Likviditetsbudget
  • Nyckeltal

 

Affärsutveckling

• Handlingsplan