Utredningar

Då och då ändras förutsättningarna och nya strategiska beslut måste fattas. Du vill kanske utvidga verksamheten eller öppna nya marknader.

Då ska underlag för Dina strategiska beslut tas fram. En handlingsplan ska upprättas och förändringsarbetet ska genomföras.

Då krävs det ofta utredningsinsatser av följande typ:

• Likviditetsplanering
• Investeringskalkyler
• Produktkalkyler
• Nyckeltalsutredningar
• Rutinanalyser m.m.